Helomvendingen

Artikkelen sto på trykk i eiendomsmagasinet NæringsEiendom nr 4/2010. 

 

Hos TrygVesta i Bergen har de ansatte erfart at det å gå fra cellekontorer til åpent landskap ikke bare er en fysisk flytteprosess, men også en mental omstillingsprosess og organisasjonsmessig kulturendring. 

Endringsprosessen i TrygVesta har fått navnet Det Levende Hus. Begrepet var opprinnelig navnet på vinnerutkastet i arkitektkonkurransen som ble arrangert i forkant av det omfattende rehabiliteringsprosjektet. Utgangspunktet for rehabiliteringen var et generelt behov for oppussing av gamle lokaler, men ledelsen forsto at dette også ga en mulighet for endringer i et større perspektiv. Det Levende Hus ble beholdt som navn på prosjektet, da ledelsen synes det på en god måte beskrev målsettingen de hadde med endringene. 

Menneskene i fokus

– Alle kan skape et vakkert kontor, men for å lykkes med en endringssprosses må man også få til den menneskelige biten, sier prosjektdirektør Espen Opedal.

Opedal snakker av erfaring. I tillegg til å ha studert andre selskapers endringsprosesser nøye, ble det også gjennomført et pilotprosjektet hvor ca 120 ansatte fra fire avdelinger, jevnt fordelt på hovedkontorene i Bergen og Ballerup i Danmark, deltok. 

– Vi erfarte at der endringsprosessen ble overlatt til tilfeldighetene, var det mindre grad av tilfredshet blant de ansatte. De som derimot engasjerte seg i prosessen og ble motivert av sine ledere, var mer fornøyd.

Erfaringene fra piloten resulterte i konseptet Check In, som starter med workshops for ledere og ansatte for å forberede dem på prosessen, ny kultur og ny adferd. Deretter blir det jevnlig oppfølging for å påse at alt fungerer som det skal, og for å eventuelt avdekke problemer og utfordringer. 

Lav mahognifaktor

I Det Levende Hus jobber ledere og medarbeidere side om side. Forværelser og mahogni er en saga blott – her er det åpne landskap som gjelder for alle, uten unntak. Ledernes roller blir dermed svært synlige. De må vise positive og motiverende holdninger i forhold til endringene, og kort sagt være gode eksempler for sine ansatte.

– Bank- og forsikringsbransjen er tradisjonelt sett tungrodde, trauste selskaper med strengt hierarki. Vi er nok ikke spesielt flinke til å reagere på kjappe endringer, og jeg må innrømme at jeg var skeptisk til åpne landskaper i begynnelsen, forteller Opedal, og han fortsetter: – Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass og da må vi også være en fremtidsrettet arbeidsplass. Vi må ta fatt i alle de flinke, kompetente medarbeiderne våre og endre litt på arbeidsmetodene deres. Det åpne kontorlandskapet er et av verktøyene vi tar i bruk for å oppnå større grad av kunnskapsdeling og kommunikasjon i organisasjonen.

Individuell tilpasning i fellesskapet er også viktig. Ulike funksjonssoner er definert; lavstøysoner og normalstøysoner, åpne og lukkende møterom, myldreområder med kaffebar og bibliotek. Her er det muligheter for alle behov. 

Helhetlig endring

Den mentale flytteprosessen er én ting, nye møbler og identitetsbygging er noe annet. Tre selskap har vært involvert i den omfattende prosessen; arkitektene JJW, interiørarkitektene Zinc og art directors fra Built Identity.

– ”For noe fjas, skal vi også ha med en Art Director?” var min umiddelbare reaksjon. Men nå som jeg ser det grundige resultatet, anbefaler jeg det på det sterkeste. Nå er det identitetsbygging i hver detalj; fra formen på kaffebaren til farger på møblene. Ved å utstyre alle ansatte med ergonomiske pulter og kontorstoler, håper vi å redusere sykefraværet. Her er alle detaljer gjennomtenkt, forteller Opedal.

Gjenbruk av gamle kontormøbler og materialer har vært viktig for TrygVesta. Ved å gi bort til frivillige foreninger, organisasjoner og idrettslag er gjenbruksgraden oppe i 80-85 %. Valget av ny møblering med designikoner fra 50-tallet kan forsvares ut fra bærekraftighet, mener Opedal.

– Klassisk design går ikke av mote, så disse stolene varer langt forbi neste oppussing, avslutter han med et smil.

 

Målsetningene med Det Levende Hus:

- Bidra til økt samarbeid, innovasjon og kompetanseutvikling.

- Skape en attraktiv arbeidsplass.

- Understøtte fremtidens arbeidsformer.

- Bidra til å skape bærekraftighet. 

 

TrygVesta

TrygVesta er det nest største skadeforsikringskonsernet i Norden. Konsernet består av Danmarks største skadeforsikringsselskap Tryg som har en markedsandel på vel 22 prosent, TrygVesta som er tredje størst i Norge med en markedsandel på omlag 18 prosent, Enter, TrygVesta Garanti og Moderna (Sverige), samt raskt voksende filialer i Sverige og Finland.