om mine tekster

Språk er mitt håndverk. Et velvalgt ord, en velkomponert setning, en utfyllende side. Kort eller langt, annonsetekst eller magasinreportasje. Trykket på glanset papir eller publisert på internett. For dine kunder, kollegaer eller folk flest.

Jeg har erfaring med en rekke ulike tekstsjangere for ulike målgrupper: Artikler for trykte medier og nett | Reportasjer | Reisereportasjer | Tekster til annonser, brosjyrer, kataloger, kundemagasin, internavis, magasinbilag | Oversettelse fra dansk, svensk og engelsk til norsk | Idé | Research | Språkvask | Korrekturlesing

Ta kontakt dersom du ønsker flere arbeidsprøver tilsendt.