Selvsagt sikkerhet

Artikkelen sto på trykk i Telenors kundemagasin, Trigger nr 1/2010. 

 

Langs vårt lands langstrakte kyst er det mange som ferdes. Telenor Maritim Radio bidrar til sikkerhet på sjøen både for de som er på jobb og de som har fri. 

– Man kommer langt med mobiltelefon, men hvis du er i nød til sjøs kommer du ikke av flekken hvis ikke du kjenner telefonnummeret til mannskapet om bord i båten du ser der borte i horisonten. Med VHF kan du derimot få kontakt med denne båten – og alle andre båter i nærheten – og hjelpen kan være nærmere enn du fryktet.

Skipsradiosjef Erling Brækkan forklarer engasjert hvorfor man skal ha VHF om bord i båten sin og ikke bare mobiltelefon.

– Blir mobilen våt, slutter den å virke. Eller det kan være mangel på dekning. På nyere VHF utstyr trykker man bare på en rød knapp for å annonsere at man trenger hjelp. Selv guttungen på 5 år kan få til det. Dersom VHF’en er registrert og koblet til GPS, vil mottaker av nødsignalet vite både hvem du er og hvor du er.

VHF radio er et åpent samband hvor man ikke trenger å kunne korrekt telefonnummer for å få kontakt med noen. De ulike kanalene brukes til ulike formål, og kanal 16 er en av de viktigste; det er den internasjonale nød- og kallekanalen. Brækkans tegning på tavlen foran oss illustrerer rekkevidden til VHF og fordelen med at man ikke bare får tak i båter i nærheten av seg, men også kommer i kontakt med kystradiostasjoner som kan formidle hjelp, for eksempel fra Hovedredningssentralene. Med en maritim radio har du tilgang til et stort og kompetent sikkerhetsnett som kan komme til unnsetning om uhellet skulle være ute.

– Det er en uskreven regel til sjøs at alle hjelper alle. Yrkesfartøy har lytteplikt, så det kan hende det er en ferge eller en fiskebåt som plukker opp ditt nødsignal på kanal 16 og kommer til unnsetning, forteller Brækkan. 

Opplæring i måtehold

Det kan kanskje være fristende å bruke VHF radioen til å diskutere vær og føreforhold med båten som ligger rundt neste holme – eller hvilken som helt annen båt som plukker opp ditt kaffeslabberasanrop. Noe av grunnen til at VHF krever sertifikat, er for at man skal få relevant opplæring i bruk av utstyret. Her er det nemlig disiplin og måtehold som gjelder.

– Det er prosedyrer for hva man skal si når man bruker radioen. Meldingene skal være korte og konsise, og ikke fulle av babbel. Det finnes et begrenset antall frekvenser, og man vil unngå å ”blokkere” en frekvens med unødig snakk, forteller Brækkan, og han legger til: – Vi oppfordrer likevel folk til å teste utstyret sitt. Noen har mikrofonskrekk og synes det er skummelt at det man sier blir kringkastet. Det er hyggelige folk man treffer i andre enden, så plukk opp røret og bare si det som det er; nå skal du ut på tur og vil bare teste at utstyret fungerer.

Det er svært mange fritidsbåter i Norge og nær sagt alle om bord i disse har mobiltelefon. For mange er dette godt nok. Telenor Maritim Radio ønsker likevel at flest mulig fritidsbåteiere kjøper VHF utstyr, lærer seg og bruker det og registrerer seg. Telenor Maritim Radio har inngått avtale med Kystvakten om konsesjons- og sertifikatkontroll for bruk av VHF. Flere fartøy med godkjent og registrert radioutstyr og sertifiserte brukere vil øke sikkerheten for alle som ferdes på sjøen.

Sjøassistanse øker også sikkerheten til sjøs. Det er et produkt fra Telenor Maritim Radio som gir sikkerhetsfordeler for medlemmer med og uten VHF. Sjøassistanse er en utvidelse av assistansen du får fra kystradiostasjonene. Her får du for eksempel bistand til kommunikasjon på land, dekning av slep, samt en informasjonstjeneste som gjør det mulig for deg å planlegge turer på en lettere og sikrere måte.  

Vakt på kryss og tvers

For 100 år siden ble Norges første radiotelegrafiske forbindelse opprettet mellom Sørvågen i Lofoten og Røst. Siden den gang har det blitt satset stort på å bygge ut kystradiotjenesten i Norge. Sikkerhet for skip i sjøen, hensynet til kystbefolkningen og fiskeriene, nasjonal uavhengighet og militære hensyn, var viktige faktorer bak utbyggingen.

I dag er Kystradio den største enheten innen Telenor Maritim Radio, med fem bemannede stasjoner; Tjøme, Rogaland, Florø, Bodø og Vardø. Stasjonene er bemannet 24 timer i døgnet, hele året, for å ivareta maritim nød- og sikkerhetskommunikasjon. Medarbeidere er knyttet sammen i et felles data- og talenettverk.

– Dersom du av en eller annen grunn ikke får kontakt med den nærmeste kystradiostasjonen, vil en av de andre svare på ditt anrop. Denne vakttjenesten på kryss og tvers av landet er med på å øke sikkerheten til sjøs, forteller Brækkan.

Kystradiostasjonene sender i tillegg ut vær- og navigasjonsvarsler over radio med jevne mellomrom. Lytter du på din VHF radio vil du derfor få relevant og viktig informasjon om det området du seiler i.

 

Om Telenor Maritim Radio

Telenor Maritim Radio er den komplette samarbeidspartner innen maritim kommunikasjon. Avdelingens tjenester, produkter og infrastruktur utgjør til sammen et sikkert bindeledd mellom sjø og land. Disse tjenestene favner både radiobaserte tjenester samt Inmarsat og VSAT kommunikasjon integrert med mobilt bredbånd og WLAN. Telenor Maritim Radio har ansvar for redningstjenestens radiokommunikasjon til sjøs. I tillegg leverer avdelingen inspeksjonstjenester av radioinstallasjonen, utsteder radiooperatørsertifikater, og tildeler brukertillatelser, også kalt konsesjon eller lisens, for maritimt radioutstyr samt for satellitt og nødpeilesender. 

Konsesjonsplikt og lisens

Alt maritimt radioutstyr er konsesjonspliktig. Det innebærer at brukeren må innhente tillatelse, i dette tilfellet fra Telenor, før utstyret installeres om bord. Konsesjon/lisensavgift for et fritidsfartøy er kr 475 i året. 

VHF sertifikat og kurs

Det er et internasjonalt krav at maritimt VHF radioutstyr skal betjenes av personer som innehar et sertifikat som viser at vedkommende har de nødvendige kunnskaper til å delta i denne tjenesten. En fullstendig liste over kursleverandører finnes på Telenor Maritim Radio sin nettside, her: http://www.maritimradio.no//?pid=332. Alternativt kan man lese pensum på egenhånd og gå opp til eksamen som privatist. Følg denne linken http://www.maritimradio.no//?pid=369 for oversikt over forhandlere som tilbyr denne tjenesten. 

Hvorfor skal man ha VHF om bord?

VHF er en viktig del av sikkerhetsutrustningen om bord i båter, og bør være like selvsagt som redningsvester og annet redningsmateriell. Med en registrert VHF er du en del av det maritime sikkerhetsnettet. Med VHF får du tilgang til Kystradios operatører og alle båter i nærheten av deg, inkludert yrkesbåter. Alle yrkesbåter er radiopliktige og lytter alltid på kanal 16, den internasjonale nød- og kallekanalen. De fleste VHF apparater i dag har mulighet for automatisk alarmering, såkalt Digital Selective Calling (DSC), ved hjelp av en egen nødknapp. Redningstjenesten og alle med en VHF radio som er i nærheten av deg vil dermed umiddelbart vite hvem du er, og dersom du har koblet til GPS vil de også vite hvor du er. Dessuten kan VHF radioen benyttes til kommunikasjon med andre båter eller mot mobil- og fasttelefoner på land.